H.E.A.T PROGRAM

H.E.A.T. PROGRAM = REVOLUCE VE FITNESS 3.TISÍCILETÍ!!!

 

H.E.A.T. jsou začáteční písmena 4 anglických slov :

High  Energy  Aerobic  Training.

Tato slova se dají volně přeložit jako:

Aerobní cvičení s vysokým energetickým výdejem.